Skip to main content

Filosofi

I mitt arbete med tematiska områden där tendensen till förenkling och politisering är ständigt närvarande, och där de ”lösningar” som erbjuds ofta bottnar i en svartvit världsbild, insisterar jag på att söka nyansering och visa på dynamiska aspekter. Mitt förhållningssätt går ut på att erbjuda flera olika perspektiv och jag tror inte på en ensam metod som svar på komplexa sociala problem.  

Jag tror på att kunskap och insikt nås genom utbyte, och genom interaktiva metoder snarare än monolog. Därför följer jag i princip aldrig ett manus, utan förhåller mig flexibel i anföranden och seminarier så att deltagarna även blir medskapande i sammanhanget. Att kombinera en fängslande föreläsning med praktiskt arbete kring relevanta exempel är inte bara inspirerande i stunden utan skapar även kognitiva reflexer för framtiden. Vidare föredrar jag att bygga kapacitet genom skräddarsydda långsiktiga processer snarare än att leverera generiska snabba lösningar. Hellre än att peka på en rigid checklista som talar om vad som ska göras och hur, uppmuntrar jag organisk utveckling genom att ge de nödvändiga grunderna i kombination med uppföljningsinsatser och kontinuerlig handledning. Tjugo års utmärkta klientrekommendationer och exceptionella utvärderingsresultat tycks bekräfta mina pedagogiska och didaktiska förmågor. 

Förutom större forskningsuppdrag skriver jag artiklar och rapporter och genomför studier och utvärderingar för olika organisationer och myndigheter. Jag har fått mycket uppskattning för min förmåga att skapa förtroende hos informanter och generera rikt material genom observationer och fångandet av uppriktiga, personliga berättelser. Att mekaniskt ”kryssa av” frågor har aldrig intresserat mig – jag vill nå under ytan för att identifiera dynamiken kring behov och utmaningar, agens och potential. Mitt omfattande internationella nätverk och min förmåga att arbeta utan tolkbehov på engelska, arabiska och franska har ytterligare underlättat och förbättrat mitt fältarbete och djupet i de analyser jag levererar. 

Under min tid inom akademin har jag ytterligare utvecklat min förståelse för det ansvar som följer med kvalitativ forskning i marginaliserade och utsatta grupper. Att möta informanter som utstår flera nivåer av orättvisa, att hantera känsliga ämnen som sexualitet och trauma, och att vara verksam i politiskt instabila områden kräver ett genomtänkt och respektfullt förhållningssätt samt medvetenhet om maktpositioner och egna privilegier. Hög standard vad gäller etik och integritet, en intersektionell ansats och en feministisk, postkolonial blick på teori och praktik är fundamentala aspekter i mitt arbetssätt. 

Jag bryr min inte bara om innehåll utan också form. Den visuella presentationen är viktig för mig, och mina uppdragsgivare kommenterar ofta den estetiskt tilltalande paketeringen av det material jag levererar, vilket inte minst kan ha betydelse i extern kommunikation med finansiärer och andra intressenter. 

Läs om helhet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad med våra aktiviteter, föreläsningar, projekt och publikationer.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.