Skip to main content

Passion

Med en stark kärlek till konstnärliga uttryck och med en givande parallell karriär som kompositör och sångerska har musiken varit ständigt närvarande i mitt liv och erbjudit en tillflykt inte bara från rigida strukturer och krav på vetenskaplig stringens, utan också från personliga svårigheter och den weltschmertz som kan uppstå i mötet med andra människors utsatthet för orättvisor och lidande. 

Jag har använt musiken för att uttrycka mina egna tankar, åsikter och känslor, men också i min interkulturella aktivism genom att förena artister från olika delar av världen och med skilda musikaliska bakgrunder för att möjliggöra konstnärligt utbyte och utveckling. 

Med stöd från Svenska Institutet har jag initierat och drivit spännande projekt i MENA-regionen och Nordafrika som kretsat kring konstnärliga uttryck, kultur, kreativa motståndsstrategier, mänskliga rättigheter, censur och yttrandefrihet. Projekten har engagerat aktivister och artister från Libanon, Egypten, Syrien, Palestina, Tunisien och Sverige, och har bland annat resulterat i produktionen av ett album och flera utbyten med gemensamma turnéer i de olika länderna. Jag har också turnerat och spelat in musik i Mali 2014 – ett land där musiken bannlystes två år tidigare då islamistiska extremister tog kontroll över landets norra delar – genom ett egenfinansierat samarbetsprojekt som sammanförde artister från Mali och Sverige i skapandet av gemensamma låtar på temat konstnärlig frihet. 

Min socialt engagerade kulturproduktion och mitt personliga artistiska utforskande fortsätter parallellt med min yrkeskarriär, och kan följas genom länkarna nedan:

www.dondada.se
www.hanouneh.com

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad med våra aktiviteter, föreläsningar, projekt och publikationer.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.