Skip to main content

Uppdrag

Här ser du ett urval av mina senaste projekt och åtaganden.

2020 Anlitad som extern konsult av Malmö stad, enheten Normer och Värden inom Utbildningsförvaltningens verksamhet Pedagogisk Inspiration, för att genomföra det politiska uppdraget att stärka skolornas arbete mot den hedersrelaterade problematik som jag var med om att kartlägga två år tidigare. 

2019-2020 Ensam ansvarig för upplägg och genomförande av FreeZone Swedens kvalitativa kartläggning av hedersproblematiken i Lund utförd på uppdrag av kommunstyrelsen. I processen intervjuades över 300 personer och analysen utmynnade i omfattande och konkreta rekommendationer för kommunens fortsatta arbete. Rapporten hittas under mina publikationer. 

2017-2018 Delaktig i Örebro Universitets uppdrag att undersöka det hedersrelaterade våldets uttryck och omfattning i storstäderna. Medverkade i den kvalitativa datainsamlingen (ensam ansvarig för samtliga intervjuer i Malmö stad), integreringen av det kvantitativa materialet, analysen och skrivandet av rapporten ”Heder och Samhälle” som hittas under mina publikationer.  

2017-18 Analysuppdrag för Göteborgsregionens kommunalförbund. Intervjuer med kommunrepresentanter samt delaktighet i utformandet av regionens strategi för att motverka segregation.

2017 Konsult och projektansvarig på uppdrag av Kulturförvaltningen, Malmö stad. Ansvarig kurator och värd för det internationella Safe Havens-nätverkets konferens om artistisk yttrandefrihet samt expertkonsult i förstudien om etableringen av Rörelsernas Museum.

2016 Konsult för Kvinna till Kvinna med uppdraget att genom omfattande fältarbete på Västbanken och i Gaza utvärdera organisationens SIDA-finansierade Palestine Programme 2014-2016 och skapa underlag för nästa period. I processen intervjuades representanter för partnerorganisationer, mottagare av deras insatser samt lokala politiker och andra nyckelaktörer. Själva utvärderingen är ett internt material för organisationen, men den extra intervjubaserade rapport som jag skrev för att komplettera med perspektiv från kvinnors verklighet och vardag hittas under mina publikationer.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad med våra aktiviteter, föreläsningar, projekt och publikationer.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.