Skip to main content

Historia

Fröet till min egen verksamhet såddes 2001, just efter att jag återvänt till Sverige från Palestina dit jag flyttade i tonåren och tillbringade många år med att utforska ett nytt språk och en annorlunda samhällsstruktur än den jag vuxit upp i. Jag var fylld av intryck och insikter, och bar en stark kärlek till de sammanhang som välkomnat mig med öppna armar och lärt mig så mycket. Jag hade också konfronterats med social orättvisa på många nivåer, från övergripande kränkningar av mänskliga rättigheter orsakade av den politiska situationen till den interna familjedynamikens mikrokosmos i en kollektivistisk traditionell kontext. 

Jag återvände med en växande insikt om mina egna privilegier, som att vara i besittning av ett pass som innebar närmast oinskränkt rörelsefrihet, och att ha vuxit upp i en miljö som lät mig utnyttja denna och andra friheter och möjligheter. Jag kände en förpliktelse att sätta ljuset på de problem och orättvisor jag hade mött, och som människor i min närhet inte hade möjlighet att lyfta eller stå upp emot. En annan drivkraft var min frustration över debattklimatet, där stereotyper och politiserad rädsla skapade en förenklad bild av ”den Andre” och resulterade i endimensionella svar på migrationens och mångfaldens utmaningar. 

Med en värld i konstant förändring måste samhällsinstitutionerna ständigt anpassa sig för att kunna utföra sina uppdrag och upprätthålla sina principer. Nya tendenser i socialt arbete och integrationssammanhang innebar att Sverige i början av 2000-talet brottades med dittills outforskade fenomen genom system som saknade både erfarenhet och flexibilitet. Medan akademiker och politiker tvistade om ämnen som utanförskap, religiös extremism och hedersvåld förblev verksamheterna i stort tveksamma och passiva. Samtidigt ökade insikten om behovet av kunskap och metoder, och jag var i en position där jag kunde erbjuda detta. Jag startade mitt eget företag Mecca of Knowledge, och under åren som följde byggde jag upp min verksamhet genom frekventa utbildningsinsatser för olika institutioner medan jag arbetade parallellt med att skapa och driva projekt kring mänskliga rättigheter och social förändring. 

Jag var aktiv på många arenor och nivåer, och ägnade mig åt allt från utveckling av strategiskt nationellt policyarbete och etablering av professionella samverkansstrukturer till att engagera mig i enskilda ärenden. Detta gav mig en värdefull överblick över systemen och glappen inom och mellan dem, och en förståelse av kedjan från mikro- till makroplan. Inom några år var jag en av de mest anlitade experterna inom mitt fält, och erbjöd kompetenshöjande insatser till myndigheter, kommuner och organisationer inom olika sektorer. Sedan dess har jag utfört 1000+ uppdrag av olika slag runtom i Sverige och i andra länder.

2020 ombildades bolaget och heter numera Hanna Cinthio AB.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad med våra aktiviteter, föreläsningar, projekt och publikationer.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.