Skip to main content
HANNA CINTHIO AB

KUNSKAP OCH ENGAGEMANG FÖR HÅLLBAR SOCIAL FÖRÄNDRING

Med en mångsidig bakgrund där akademisk forskning kombineras med praktiskt socialt arbete och strukturella interventioner har jag under två decennier stärkt olika institutioner genom utbildning och kapacitetsutveckling. Min teoretiska och praktiska expertis omfattar ämnen som genus och jämställdhet, våld och skadliga traditioner, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, migration och kulturella normkonflikter. Inte minst intresserar jag mig för intersektionerna mellan dessa teman och samhälleliga strukturer.

Genom åren har jag genomfört 1000+ uppdrag av varierande omfattning; från kortare föredrag till fleråriga processer för institutionell kapacitetsuppbyggnad. Jag är en van analytiker, en allsidig skribent och en uppskattad föreläsare som anlitas frekvent av universitet, myndigheter och organisationer. Min bas är i Sverige men jag är verksam internationellt, med särskilt fokus på MENA-regionen, och jag har ett globalt nätverk av specialister inom olika fält som jag använder mig av vid behov. Mina arbetsspråk är svenska, engelska, arabiska och franska.

Lång erfarenhet av kvalitativt fältarbete i mycket skiftande miljöer, inte minst bland människor som lever under stor utsatthet, har gett mig en stark medvetenhet om maktstrukturer och privilegier, och har gjort mig van vid att arbeta med högt ställda etiska principer i alla sammanhang. Det är viktigt för mig att undvika stereotyper och förenklingar i min strävan efter att skapa djupare förståelse för komplexa ämnen.

Jag brinner för mitt arbete, är mån om etik och integritet och tror på social rättvisa.

TJÄNSTER

Kunskap och kapacitet byggs genom insatser som skräddarsys i nära dialog med varje kund.

Den småskaliga strukturen garanterar specialisering, individuell anpassning och fullt fokus på varje uppdrag.

Historia

Hur allting började, och hur det fortsatte.

Passion

Om mitt sociala och kulturella engagemang.

Filosofi

Om vad jag tror på, och hur jag arbetar.

Uppdrag

Om vad jag gjort och i vilka sammanhang.

Helhet

Om teoretisk förståelse och praktisk erfarenhet.

Referenser

Vad andra säger om mina insatser.

PUBLIKATIONER

Här hittar du ett urval av mina arbeten genom åren.
Klicka för mer info och fulltext.

KONTAKT

Hanna Cinthio AB

Krafts Torg 2
223 50 Lund

+46 735 289996

info@hannacinthio.com

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad med våra aktiviteter, föreläsningar, projekt och publikationer.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.